RK20127CZ

imise

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxy, která se ale precizuje. Předně se rozdělují imise na přímé a nepřímé.
Aby byla nepřímá imise zakázaná, nestačí již jen to, aby byla překročena míra přxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xodmíněný přírodními vlivy - např. spad popílku, šíření hluku, množení hlodavců na zanedbaném pozemku.
Výslovně jsou zakázány přímé imise, a to bez ohxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody trativodem na sousední pozemek).
Nově se též výslovně stanoví o imisích z úředně povoleného provozu. Pokud se při úředně povoleném provozu nepřexxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxa:
vlastnické právo ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
nepřímá imise
omezení vlastníka
přímá imise
sousedská práva
úředxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel Pxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx xx xxxxx xxednodušeně, navíc byly dohromady zapleteny s úpravou sousedských práv ve vlastním slova smyslu.
Zákon nepovažoval za významné dělení na imise přímé x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty