RK20412CZ

inženýrská síť

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxenýrské sítě nevymezuje, ale výslovně stanoví, že nejsou součástí pozemku. Podstatou inženýrské sítě je, že slouží jako určitý nosič média, které se jxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxvedlnitelná. Z výše uvedených důvodů můžeme za inženýrské sítě ve smyslu § 509 považovat např. vodovody, kanalizace, plynovody, teplovody, rozvody exxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxnoví vyvratitelnou domněnku, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí. Provozní souvislost vyxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xtaveb, v nichž se média vytvářejí nebo podstatně mění. Z uvedeného vyplývá, že součástí inženýrských sítí mohou být čerpadla, stožáry, opěrné a vytyčoxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx či nemovitou. Převažuje názor, že je věcí nemovitou, a to s odkazem na § 498: pokud podle jiných právních předpisů může existovat nemovitá věc z toho důvoxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx to měl umožňovat občanský zákoník.
Zařazení dle systematiky zákona:
věci a jejich rozdělení
Související klíčová hesla:
nemovitá věc ...
sluxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx
xxjmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
Vazba na jiná související ustanovení:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sítě, speciální právní předpisy regulovaly různé typy (vodovody, kanalizace apod.).
Pojmy původního právního stavu:
Pojmy, které se opouštxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR