RK20033CZ

jednání za právnickou osobu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (7)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxruuje, že jak statutární orgán, tak jiný zástupce jedná za právnickou osobu.
Posiluje se právní jistota třetích osob. Právnická osoba nemůže namítatx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxplatnosti potřebného usnesení, anebo že jednal v rozporu s přijatým usnesením. Vychází se z pojetí, že opírá-li se důvěra druhé strany v zápis do veřejnxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx zástupce zvolila, s tím, že vůči tomuto členu může popřípadě sankčně nastoupit.
Odchylky od výše uvedeného (§ 162) obsahuje zákon o obchodních korporxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxická osoba ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
člen orgánu
statutární orgán
veřejný rejstřík
Nové pojmy:
Pojmy, které xx xxxxxxxxxx
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Právní úprava rozlišovala jednání jménem právnické osoby (statutární orgán) a jednání za právnickou osobu.
Pojmy původního právního stavu:
xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx