RK20153CZ

mimořádná správa společné věci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx x xýznamnou záležitost, je k přijetí rozhodnutí třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Přehlasovaný spoluvlastník se může obrátix xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxut, aby rozhodnutí zrušil (ale jen v případě, kdy mu rozhodnutí hrozí těžkou újmou).
Zařazení dle systematiky zákona:
věcná práva
Související kxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxdílové spoluvlastnictví
významná záležitost
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Pxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xlo o důležitou změnu společné věci, mohli přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud.
Pojmy původního právního stavu:
Pojmyx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx