RK20429CZ

zápis poznámky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (9)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. Nexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxkoníkem je zavedena řada nových poznámek - např. poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti, o výhradx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxení ze spoluvlastnictví, o zákazu zřídit zástavní právo k nemovitosti apod.
Zařazení dle systematiky zákona:
věcná práva
Související klíčová xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
xxxoj nebo jiné upevněné zařízení ...
veřejný seznam ...
výhrada přednostního pořadí ...
zápisy práv do katastru nemovitostí ...
zrušení spoluvlastxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxa
Poznámky byly určeny k vyznačení poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě (byť právní úprava to nerozlišovala) a které nemají vliv na vznikx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Vazba na původní právní úpravu: