RK20074CZ

následky vad právního jednání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (10)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxní jednání vady a nejde-li o zdánlivé právní jednání, může nastoupit jediný následek: neplatnost. Odstoupení od smlouvy jako následek vady se ruší, noxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxx se zákonem ujednají množstevní, územní nebo časový rozsah plnění a toto vede k neplatnosti, může se kterákoliv strana obrátit na soud, aby rozsah změnixx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxd by neplatnost rozpoznaly včas). Toto lze aplikovat např. na výši úroků při zápůjčce.
Případnou neplatnost lze při právním jednání předvídat a pro přxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vždy však bylo toto využíváno).
Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxla o následcích neplatnosti právního jednání se nepoužijí na rozhodnutí orgánu obchodní korporace (s výjimkou povinnosti nahradit újmu).
Zařazenx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxí ...
neplatnost pro nedostatky formy ...
omyl ...
právní jednání ...
relativní neplatnost právního jednání ...
veřejný pořádek ...
Další rejxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxx, které se opouštějí:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xouze tam, kde to zákon výslovně stanovil. Oproti tomu obchodní zákoník volil jiné řešení, preferoval relativní neplatnost (byla-li neplatnost stanoxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx patřila odporovatelnost a vznik práva odstoupit od smlouvy, byla-li uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek (poslední neplatilo pro obchoxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx