RK20061CZ

nehmotná věc

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx - práva, jejichž povaha to připouští, předměty průmyslového a jiného duševního vlastnictví (např. ochranná známka, patent), doménové jméno, zaknihxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx licence k rozmnožování uměleckého díla, známkoprávní licence apod.
Tedy ne všechna práva jsou věci. Aby mohlo být právo věcí, musí mít majetkovou povxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxtorská díla, umělecké výkony, vnější vzhledy výrobků (designy), vynálezy nebo jiná technická řešení, odrůdy rostlin, jež vyplývají z lidské tvorby.
x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
xxxxzení dle systematiky zákona:
věci a jejich rozdělení
Související klíčová hesla:
věc ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx právní úprava neužívala. Nehmotné předměty vyčleňovala do kategorie práv a jiných majetkových hodnot.
Ale třeba na cenné papíry (i na zaknihované) sx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxjně tak podnik měl nehmotné složky.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xůvodní právní úpravu:
Zpět na text

Související dokumenty