RK20423CZ

zápis vkladem

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxsují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht. Učiníme-li přehled těchto práv, jedná se o taxativní výčet:
- vlastnické právo,
- práxx xxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxoluvlastnictví,
- správa svěřenského fondu,
- výhrada vlastnického práva,
- výhrada práva zpětné koupě,
- výhrada práva zpětného prodeje,
- zákxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxstníka,
- pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
- vzdání se práva na náhradu škody na pozemku,
- rozdělení práva k nemovxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxníci vkladového řízení ...
veřejný seznam ...
vyrozumění o zahájení vkladového řízení ...
zahájení vkladového řízení ...
zápis nájmu do veřejnéhx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx
xxxx xxxxy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
Vazba na jiná související ustanovení:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxa
Vkladem se zapisovala tato práva: vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného právax x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xpouštějí:
Vazba na původní právní úpravu: