RK20059CZ

nemovitá věc

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxí zásadě superficies solo cedit (povrch ustupuje pozemku), tudíž stavby spojené se zemí pevným základem ztratí charakter nemovitých věcí, budou součxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx
x xxxxxxxx
x xxxxemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro, podzemní garáže),
- věcná práva k nemovitým věcem (např. zástavní právo k pozemku),
- právxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xísta na místo bez narušení její podstaty (např. letiště, inženýrské sítě, vyhrazené ložisko, jeskyně, některé dočasné stavby),
- jednotky,
- stavbx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxého občanského zákoníku ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku => až do okamžiku, kdy se vlastníkem takové stavby a pozemku stane jedna a xx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xtavby ...
stavba ...
škoda na nemovité věci ...
věc ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
byt
nebytový prostor
podzemní stavbx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx základem. Za nemovitou věc zákon prohlašoval též byty a nebytové prostory s vlastností jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb.
Pojmy původního právníhx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xůvodní právní úpravu: