RK20078CZ

neplatnost pro nedostatky formy

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx se zde snaha udržet jednání platné, byť nebyla dodržena forma.
Jednajícím se nově dává možnost dodatečně zhojit nedostatek formy právního jednání. Pxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xosoudit, zda závěr o neplatnosti smysl a účel zákona vyžadují (§ 580); pokud ano, půjde o neplatnost. O absolutní neplatnost jde tam, kde bude nedodrženx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x případech, kdy má být na základě projevu vůle v písemné formě něco zapsáno do veřejného rejstříku nebo seznamu). O rozpor s veřejným pořádkem půjde i v přxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxré nevyžadují zkoumání toho, zda smysl a účel zákona vyžaduje neplatnost, neboť zákonodárce to sám dal zcela jasně najevo, když nedodržení formy jmenoxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxo plněno. To samé platí i v případech, kdy je určitá forma vyžadována v části zákona věnující se závazkovému právu (část čtvrtá nazvaná Relativní majetkxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxodné obohacení nepovažuje plnění dluhu neplatného pro nedostatek formy (s výjimkou případů, kdy takto plnila osoba nesvéprávná, nebo osoba, která k txxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxky zákona:
právní skutečnosti
Související klíčová hesla:
bezdůvodné obohacení ...
forma právního jednání ...
následky vad právního jednání xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
Vazba na jiná související ustanovení:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžadoval zxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxuvy pro nedostatek formy nebylo bezdůvodným obohacením.
Pojmy původního právního stavu:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní prxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty