RK20209CZ

zřeknutí se dědického práva

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxx xxdického práva předem zříci smlouvou se zůstavitelem (vyžaduje se forma veřejné listiny); není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům. Kx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxpř. zůstavitelova dcera se smluvně zřekne dědictví ve prospěch svého bratra; v takovém případě se dědické právo zřeknuvší se obnoví, pokud se bratr dědxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxpadnout cestou odpůrčího práva.
Dědického práva se lze zříci i za úplatu.
Zařazení dle systematiky zákona:
dědické právo
Související klíčová xxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
Nové pojmy:
zřeknutí se dědického práva
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
Vazba na jiná souvisxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR