RK20133CZ

nezbytná cesta

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (9)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxjší. - např. co do vymezení subsidiarity (spoluužívání existující cesty, zřízení nové cesty). Nově se též stanoví podmínky, při jejichž splnění nebudx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx pozemku může nově požadovat, aby žadatel nezbytné cesty převzal do svého vlastnictví pozemek potřebný pro nezbytnou cestu.
Je založeno právo žádat zxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
nemovitá věc ...
služebnost ...
věcné břemeno ...
vlastnické právo ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
omezení vlastníka
xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxs ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravu: