RK20079CZ

omyl

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omylu zužuje a skutkové podstaty formuluje odlišně:
- jde o omyl v rozhodující okolnosti a původcem omylu jednajícího je druhá strana,
- jde o omyl ve vexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxě).
Když půjde o omyl ve vedlejší okolnosti, který nebyl vyvolán lstí, vzniká osobě uvedené v omyl vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu. Vlix xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxch podmínek za původce omylu
- měla-li na činu třetí osoby podíl, anebo
- věděla-li o činu třetí osoby, anebo
- musela-li o činu třetí osoby vědět.
Pxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxné napadnout takové právní jednání, pokud druhá strana zároveň neví, kdo omyl vyvolal (neví nic o činu třetí osoby). To však nevylučuje postup podle praxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxí na rozhodnutí orgánu obchodní korporace.
Zařazení dle systematiky zákona:
právní skutečnosti
Související klíčová hesla:
následky vad práxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxní
přiměřená náhrada
původce omylu
rozhodující okolnost
smlouva
vedlejší okolnost
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, se kterými se pojil následek v podobě neplatnosti:
- šlo o omyl v rozhodující okolnosti a adresát omyl vyvolal,
- šlo o omyl v rozhodující okolnosti a adxxxxx x xxxxx xxxxxx
x xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxtějí:
Vazba na původní právní úpravu: