RK20084CZ

počátek běhu promlčecí lhůty

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxtek běhu promlčecí lhůty se jako dříve stanoví ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Nově se stanoví, že tento okamžik může nastat
- buď ve chvíxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx
x xxxxx xx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxlnostech dozvědět měl a mohl.
Alternativně se stanoví subjektivní nebo objektivizovaný počátek běhu promlčecí lhůty. Vždy však jde o subjektivní pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xtran (zejména obchodní) nebo zvyklostí vyplývá obvyklost neplatit v době splatnosti, ale až poté, co věřitel předloží vyúčtování. Promlčecí lhůta tax xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xpůsobena újma na zdraví nezletilému, který není plně svéprávný. Promlčecí lhůta začne běžet až ve chvíli, kdy se nezletilý stane plně svéprávným, anebx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxuvisející klíčová hesla:
promlčení ...
svéprávnost ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
nezletilý
opatrovník
promlčecí lxxxx
xxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx
xxxxa na novou právní úpravu:
Vazba na jiná související ustanovení:
Autořxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxy mohlo být právo uplatněno poprvé. Tento okamžik se vždy stanovil objektivně bez ohledu na vědomost věřitele o tom, že mu náleží určité právo nebo o tom, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxálně uplatnit.
Pojmy původního právního stavu:
promlčecí doba
Pojmy, které se opouštějí:
promlčecí doba
Vazba na původní právní úpraxxx