RK20400CZ

podnikatel

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxn, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxkatelem je ten, kdo při splnění dalších zákonných podmínek provozuje činnost způsobem, který je typický pro živnosti nebo živnostem obdobný (např. tíxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xi registrace.
Kromě podnikatele dle těchto materiálních kritérií, zná zákoník též podnikatele dle formálního kritéria - za podnikatele se považuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxy
Související klíčová hesla:
hrazení ceny spotřebitelem pomocí úvěru ...
nabytí vlastnického práva od neoprávněného ...
nájem prostoru sloužxxxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxx xxxxx x xbchodě ...
prokura ...
příkaz ...
rodinný závod ...
sdělení vůči spotřebiteli ...
slabší strana ...
smlouva uzavíraná distančním způsobem ...
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxhá společnost ...
účet ...
údaje na obchodních listinách ...
zastoupení ...
závazek ze smlouvy se spotřebitelem ...
Další rejstříkové pojmy poxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Phxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxtříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavu:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravu:
Zpět na text

Související dokumenty