RK20129CZ

porosty na hranicích pozemků

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxva je podrobnější, obsahuje řešení pro několik případů:
a) spadlé plody - patří vlastníkovi pozemku, na který spadnou (nejde-li o veřejný statek),
bx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xedotčeném zachování stromu,
c) odstraňování částí jiných rostlin souseda (keře) - šetrně bez dalších omezení,
d) zdržet se sázení stromů (nebo je zcxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xřes 3 metry, pro ostatní 1,5 metru (právní předpis může stanovit jinak, stejně tak místní zvyklosti). Toto pravidlo neplatí, je-li na sousedním pozemkx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
rozhrada ...
součást věci ...
veřejný statek ...
vlastnické právo ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
omezení vlastníka
xxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Paxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxdlo o porostech na hranicích pozemků - podrosty a převisy (§ 127 OZ), přičemž spadlé plody i nadále patřily vlastníkovi stromu (§ 135a OZ).
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx: