RK20258CZ

postoupení pohledávky

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (10)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxtnou právní úpravu, provádějí se dílčí změny:
- ruší se povinnost dodržet písemnou formu,
- výslovně se stanoví, že s postoupenou pohledávkou přecházx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxku, kterou nelze postihnout výkonem rozhodnutí, nebo pohledávku, jejíž obsah se sice postoupením změní, ale ne k tíži dlužníka,
- ručení za dobytnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxtupitele bez zbytečného odkladu informovat o postoupení dlužníka,
- výslovně se umožňuje postoupení souboru pohledávek (globální cesse), což je zjxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxledávky.
Zařazení dle systematiky zákona:
všeobecná ustanovení o závazcích
Související klíčová hesla:
Další rejstříkové pojmy podle noxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Kxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxrs ...
*
Původní právní úprava
Postoupení pohledávky upravoval celkem vyhovujícím způsobem občanský zákoník.
Pojmy původního práxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx