RK20415CZ

poznámka spornosti

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xx xxxxxxého seznamu proveden bez právního důvodu (nejčastěji na základě zdánlivé nebo absolutně neplatné smlouvy), může skutečný (ale ve veřejném seznamu jix xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxoučí dobrou víru a účinky materiální publicity dle § 984 => zabrání tomu, aby třetí osoby vycházely v dobré víře z neplatného zápisu a odvozovaly od něx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxného žalobního návrhu) ve lhůtě dvou měsíců (pozor - nejde o lhůtu pro podání žaloby, nýbrž pro doložení toho, že žaloba byla podána).
Možnost žádat o záxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, avšak předtím, než bylo požádáno o zápis poznámky spornosti, musí být dodrženy zákonem stanovené lhůty (1 měsíc ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, 3 rokx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx
xxbrá víra v zapsaný stav ve veřejném seznamu ...
veřejný seznam ...
zápis poznámky ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
veřejná vxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Phxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxku spornosti. Zapisovala se, jestliže
katastrálnímu úřadu bylo doručeno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxo jiný, než kdo
je jako vlastník zapsán v katastru, nebo právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do
katastru, je neplatný či zrušený
Pojmx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty