RK20073CZ

právní jednání vůči nepřítomné osobě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxhodisko zůstává stejné, nadále platí teorie dojití, tzn. účinky právního jednání se vážou na dojití projevu vůle do sféry ovládané adresátem bez ohledx xx xxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxosti projevu vůle.
Nově se zavádí pravidlo pro případ, je-li adresátem ne plně svéprávná osoba - tam účinky nastanou až teprve dojitím jejímu zákonnémx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx nabídka uzavření smlouvy). Pro dojití zákonnému zástupci (či opatrovníkovi) platí pravidlo v § 570 odst. 1.
Pro praxi důležitá je nově stanovená domnxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx běží lhůta k přijetí nabídky na uzavření smlouvy). Proto se zavádí pravidlo: využil-li se k přepravě provozovatel poštovních služeb, došla zásilka třxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx skutečnosti
Související klíčová hesla:
právní jednání ...
svéprávnost ...
zastoupení ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx.
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x rámci úpravy kontraktačního procesu bylo pravidlo, že projev vůle působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde. Z toho se doktrinárně a judikxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxvní úpravu: