RK20052CZ

prokura

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxá do občanského zákoníku a vychází ze stejných zásad (subsidiárně se uplatní ustanovení o smluvním zastoupení, nikoli však ustanovení o členech orgánx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupovat podnikatele při provozu závodu i ve věcech, při nichž se jinak vyžaduje zvláštní plná moc.
Podstatný rozdíl od předchozí právní úpravy je v tom, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxstitutivní zápis). Výslovně se též stanoví měřítko jednání prokuristy - péče řádného hospodáře. Prokuru se výslovně zakazuje udělit právnické osoběx
xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxuru může nově udělit i vedoucí pobočky, který je ze zákona oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se této pobočky.
Výslovxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxění.
Zjednodušují se pravidla při udělení prokury více osobám => jednají samostatně, ledaže je určeno jinak (může být např. určeno, že jednají samxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxtování závodu nebo pobočky, pro které byla udělena.
Zařazení dle systematiky zákona:
zastoupení
Související klíčová hesla:
obchodní závod .xx
xxxxx xxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxy:
obchodní rejstřík
pobočka
prokurista
zmocnění
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Prokura byla upravena v obchodním zákoníku. Prokuru mohl udělit jen podnikatel zapsaný v
obchodním rejstříku a prokurista mohl jménem podnikatele pxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xylo účinné od zápisu do obchodního rejstříku.
Pojmy původního právního stavu:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravux