RK20083CZ

promlčení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (14)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxí úpravy, nadále bude jedna právní úprava promlčení platná pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy.
Změny:
- Ruší se pravidlo o promlčení práva opxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xepromlčitelné.
- Z obchodního zákoníku se přebírá pravidlo o obraně či započtení promlčené pohledávky vůči protipohledávce druhé strany (§ 388 odstx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x ohledem na zrušení generálního zákazu vzdání se budoucího práva. Stále platí, že plní-li dlužník po uplynutí promlčecí lhůty - nejedná se o bezdůvodné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xřiveden lstí, donucen hrozbou nebo zneužitím závislosti, nebo je-li dlužník nesvéprávný => pak může žádat vydání bezdůvodného obohacení.
Zařaxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxí rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
dlužník
námitka promlčení
plynutí času
věřitel
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxl Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
Dříve byla právní úprava promlčení duplicitně upravena v občanském a obchodnxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxdního právního stavu:
oprávněný dědic
Pojmy, které se opouštějí: