RK20088CZ

promlčení práva na náhradu újmy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxrava se sjednocuje. Platí jednotná subjektivní obecná promlčecí lhůta v délce 3 let a objektivní lhůta v délce 10 let. Ta však běží už od okamžiku, kdy škoxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxektivní promlčecí lhůta - právo vzniklé z újmy na svobodě, životě a zdraví.
Zařazení dle systematiky zákona:
právní skutečnosti
Související klxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx
xxxxx
újma
zdraví
život
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
Vazba na jiná související uxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
Právní úprava byla paralelxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx). Zároveň se stanovilo, že v případě škody na zdraví se objektivní lhůta nepoužije.
Obchodní zákoník stanovil subjektivní promlčecí lhůtu v délce 4 lxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odporovalo Ústavě, byť v praxi se jeho problematičnost neprojevila).
Oba zákoníky stanovily zvláštní promlčecí lhůtu u práv z přepravy - v délce 1 rokxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx