RK20086CZ

promlčení zástavního práva

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxí, že se zástavní právo nepromlčí dříve než zajištěná pohledávka a promlčení pohledávky nemá vliv na existenci zástavního práva.
Nově se navíc stanovxx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxno v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu, promlčí se po deseti letech od okamžiku, kdy mohlo být vykonáno poprvé - pozor, ne od provedení zápisu).
xxxx xx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxele (subrogace) a toto právo již mohlo být promlčeno. Proto se stanoví, že se toto právo nepromlčí dříve než za šest měsíců po splnění dluhu.
Zařazení dxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx právní úpravy:
katastr nemovitostí
osobní dlužník
rejstřík zástav
zástavní dlužník
zástavní právo
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Coxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xajištěné pohledávky zástavní právo nezanikalo.
Pojmy původního právního stavu:
subrogace
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx