RK20295CZ

předkupní právo

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (14)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospívá až uzavřením smlouvy s koupěchtivým. Vyjasňuje se tak současné pojetí, neboť nebylo jasné, kdy se přxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxí podmínky, za kterých předkupník věc získá.
Řeší se případ, kdy předkupní právo svědčí více osobám.
Je-li to ujednáno, lze předkupní právo zcizit.
xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxvá hesla:
darování ...
koupě movité věci ...
koupě nemovité věci ...
nemovitá věc ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
darovaxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xteré se opouštějí:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxa
Předkupní právo bylo upraveno v občanském zákoníku, jeho právní úprava však byla kusá, vedla k praktickým problémům.
Doktrína považovala předkxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx