RK20419CZ

předmět evidence v katastru nemovitostí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
V předmětu evidence nedochází k radikálním změnám, ale pouze k těm, které jsou vyvolány změnou koncepce občanského zákoníku (superficiální zásada, nxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxstí, jejichž jsou součástí). S tím souvisí též zrušení možnosti evidovat rozestavěnou budovu, když katastrální zákon vychází z toho, že nově stavěné bxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxvitostí se nově evidují:
- pozemky v podobě parcel,
- budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxu a nejde o drobné stavby,
- jednotky vymezené podle občanského zákoníku,
- jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.,
- právo stavby,
- nemovitxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xxavby ...
součást věci ...
veřejný seznam ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
budova
katastr nemovitostí
parcela
pozemek
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxi:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Ox xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx x xebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona,
- rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidencix
x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravu:
Zpět na text

Související dokumenty