RK20050CZ

zastoupení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (7)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxou platná pro všechny typy zastoupení (§ 436 - 440); zvláštní pravidla u jednotlivých typů zastoupení poté některá tato obecná derogují. Důsledně se roxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (např. o excesu, o přičitatelnosti dobré víry), jiná precizují, některá mění:
- rozšiřují se případy, v nichž může zástupce použít substituta - nejen jxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxloučena,
- obrací se pravidlo o více zástupcích - dříve museli jednat společně (neujednalo-li se jinak), nově se stanoví vyvratitelná právní domněnkxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxeba upozornit na základní ustanovení v § 440 a odlišné pravidlo platící pro podnikatele (§ 431).
Zařazení dle systematiky zákona:
zastoupení
Sxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxx xxxxtříkové pojmy podle nové právní úpravy:
opatrovanec
opatrovník
zákonné zastoupení
zastoupený
zástupce
zmocněnec
zmocněný
Nové pojmy:
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
Zastoupení bylo upraveno velmi kuse, chyběla výslovná pravidla o dobré vířex xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xpouštějí: