RK20065CZ

příslušenství věci

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxenství se zákon odklání od subjektivního pojetí a staví na objektivním zjištění - věc je příslušenstvím, pokud je jejím účelem, aby se jí trvale užívalo xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xřípad posoudí podle zvyklostí.
Výslovně se stanoví vyvratitelná právní domněnka o tom, že se právní jednání a práva a povinnosti týkající se hlavní věxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxušenství, nebo je-li převedeno vlastnické právo k hlavní věci, přechází vlastnictví i k příslušenství; ujednání stran může být opačné, nebude-li výsxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxho vymezení a nově stanovené právní domněnky citlivě přistupovala k řešení jednotlivých případů (např. volně stojící spotřebiče či nábytek by neměly xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxx
xxxxx rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
zvyklost
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Parxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxí sleduje právní osud věci hlavní. Judikatura byla v tomto rozporná, novější spíše tendovala k tomu, že příslušenství nesleduje právní osud věci hlavnxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx