Obsah Dostupné filtry
Předpisy ČR (2)

RK20163CZ příspěvek na správu domu a pozemku

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxk doplňuje další dispozitivní pravidla - zohlednění výlučného užívání některých společných částí, rozvržení odměny správce (na každou jednotku stexxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxtnické právo ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
bytové spoluvlastnictví
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxtners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní práxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxdílu.
Pojmy původního právního stavu:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravu: