RK20075CZ

relativní neplatnost právního jednání

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xbčanský zákoník výslovně nevymezuje případy relativní neplatnosti. Proto se uplatní všude tam, kde zákon s vadou spojuje neplatnost a přitom nejde o nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxjména tyto případy
- právní jednání se příčí dobrým mravům, ale není zde intenzita zjevného rozporu,
- právní jednání odporuje zákonu, přičemž smysx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xato neplatnost stanovena na ochranu jeho zájmu.
I nadále se právo namítnout relativní neplatnost považuje za majetkové právo a jako takové podléhá prxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxí ...
následky vad právního jednání ...
omyl ...
právní jednání ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
dobré mravy
rozpor se zákxxxx
xxxxxxx
xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ..x
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxva
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxností ty případy, ve kterých byla neplatnost stanovena na ochranu některé ze stran.
Pojmy původního právního stavu:
Pojmy, které se opouštějíx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty