RK20080CZ

relativní neúčinnost

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxozí právní úpravy, více se však propracovávají jednotlivé skutkové podstaty a vztah věřitele vůči třetí osobě. Insolvenční právo má i nadále vlastní úxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxlužuje rozhodná lhůta ze tří na pět let,
- u právního jednání s osobou blízkou nebo ve prospěch takové osoby, kterým byl věřitel zkrácen, se snižuje rozhxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxsel-li být druhé straně tento úmysl znám (je výhodnější než první skutková podstata, věřitel nemusí podávat důkaz o úmyslu dlužníka, stačí, že byl objexxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xoznat v jeho jednání mrhání majetkem, kterým je věřitel zkracován.
Jde-li o bezplatné právní jednání, může je věřitel napadnout bez dalšího (s výjimxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx x..
osoba blízká ...
právní jednání ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
bezplatné právní jednání
dlužník
smlouva
věřitel
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxi redukovaná a málo funkční (např. vůbec nerozlišovala mezi úplatnými a bezúplatnými úkony).
Stanovila dvě základní skutkové podstaty, které mohl vxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
x xxxxxxx v posledních třech letech učinil právní úkon s osobou blízkou nebo v její prospěch, čímž zkrátil věřitele.
Pojmy původního právního stavu:
koupx
xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx