RK20063CZ

součást věci

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxetí, ale díky návratu k zásadě superficies solo cedit již neplatí, že stavba není součástí pozemku. Naopak - součástí pozemku je prostor nad povrchem i pxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx je i nadále třeba odlišovat reálnou část věci (např. zeď domu, místnost v bytě, brázda na poli), s níž zákoník v některých případech počítá (např. nájem čxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx x tehdy, zasahují-li pod jiný pozemek.
Výslovně se stanoví, že inženýrské sítě nejsou součástí pozemku.
Zařazení dle systematiky zákona:
věci a jexxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxjmy podle nové právní úpravy:
podzemní stavba
Nové pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původnx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xxxxxxxxxila. Výslovně se stanoví, že stavba není součástí pozemku.
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úpravu: