RK20263CZ

splnění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (14)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxhází se více z obchodního zákoníku. Úprava obsahuje dílčí doplnění a změny.
Jde-li o alternativní závazek, není dlužník oprávněn plnit část jednoho a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x x xxxxx
Zpřesňují se pravidla o započítávání dlužníkem poskytnutého plnění - § 1932 an.
Plní-li nesvéprávný dlužník, zprostí se též závazku. Jde-li však o nexxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxitel získává při subrogaci pohledávku v nedotčeném stavu, včetně poskytnutých zajištění) - § 1936 an.
Zařazení dle systematiky zákona:
všeobecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xvéprávnost ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
částečné plnění
zánik závazku
započtení poskytnutého plnění
Nové pojmy:
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Ph.D., Of Counsex xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxnostmi. Právní úprava neřešila všechny potřebné případy, byť zásadní vady nevykazovala.
Pojmy původního právního stavu:
alternativní závazex
xxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx