RK20100CZ

společné jmění manželů - aktiva

§  ×
AA  
Viditelnost poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xežim vychází ze současného stavu, ale precizují se výjimky:
- nově může dárce nebo zůstavitel svým projevem vůle ovlivnit, zda dar či dědictví připadne xx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
- výslovně se potvrzuje to, co dovodila doktrína - do SJM nepatří, co nabyl xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxesouvá se zákonná výluka vztažená k věcem vydaným v restituci do přechodných ustanovení.
Výslovně se stanoví, že součástí SJM je podíl manžela v obchoxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxžela - podle zákoníku platí, že nabytí obchodního podílu jedním z manželů do SJM má za následek nabytí účasti druhého z manželů ve společnosti.
Zařazexx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx xxx
xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx.
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
dědictví
manželské majetkové právo
podíl v obchodní korporaci
společné jmění manželů
záxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxní:
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezoxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxmi výjimkami.
Pojmy původního právního stavu:
restituce
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právní úpravu:
Zpět na text

Související dokumenty