RK20067CZ

zdánlivé právní jednání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxle nebo kde nebyla vůle projevena zjevně vážně, půjde o zdánlivé právní jednání. K němu se nepřihlíží, nepůsobí žádné právní následky (pro právo neexisxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxti nebo určitosti dodatečně vyjasnit - učiní-li tak, hledí se na projev vůle, jako by šlo od počátku o právní jednání.
Občanský zákoník na mnoha místech xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x zákoníku práce (zejména ve vztahu k jednostrannému právnímu jednání, kterým se rozvazuje pracovní poměr, není-li dodržena jeho písemná forma).
Rozxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá taková část žádnou právní relevanci (na smlouvu se hledí, jako by tam tato část od počátku nebyla). Pokud však jde o část smlouvy, která je neplatná, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx a neplatného právního jednání je též v tom, že se způsobením neplatnosti může být spojena náhrada škody.
Zákon o obchodních korporacích stanoví, že prxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx
Související klíčová hesla:
právní jednání ...
Další rejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
obchodní korporace
smlouva
srozumitelnosx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxx
xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Vazba na jiná související ustanovení:
Autoři:
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxers ...
*
Původní právní úprava
Předchozí právo neznalo až na výjimky (§ 478 OZ, zákon směnečný a šekový) kategorii zdánlivého právního jexxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxtějí:
Vazba na původní právní úpravu: