RK20060CZ

stavba

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se rozumí buď věc nebo součást věci (pozemku nebo práva stavby). Součástí pozemku jsou stavby, které mají trvalý charakter a jsou se zemí spojeny pevným xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xutno připomenout, že dočasná stavba podle soukromého práva nemá nic společného s dočasnou stavbou podle stavebního zákona - každá právní úprava se týkx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxebníka (stavby zřízené pachtýřem, nájemcem apod.). Dočasnost je dána především užívacím titulem (o dočasnou stavbu tak půjde i tehdy, pokud je se zemí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxatuje i nový katastrální zákon (§ 30 odst. 2): „Není-li nová budova součástí pozemku ani práva stavby, zapíše se jako její vlastník osoba, která prokáže xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxznatelnosti (v takových výjimečných případech se připouští i existence dočasné stavby vlastníka pozemku, na kterém je postavena).
Zařazení dle syxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxx
xxxxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx
xxxxx xejstříkové pojmy podle nové právní úpravy:
dočasná stavba
movitá věc
pozemek
stavba spojená se zemí pevným základem
trvalá stavba
Nové pojmyx
xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Autoři:
Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Of Counsel PRK Partners ...
JUDr. Petr Bezouška Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
Doc. JUDr. Bohumil Havel Pxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
x
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xemí pevným základem) a movité.
Pojmy původního právního stavu:
superficies solo cedit
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na původní právxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty