RK20414CZ

změna právního jednání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x
xxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xrávní jednání určitou formu zákon, lze jeho obsah změnit pouze jednáním, které má stejnou nebo přísnější formu. Pro zrušení však zákoník obecně formu nxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx smluvní strany určí jinak. Ústavní soud dovodil (I. ÚS 1264/11), že když strany právní jednání změní v jiné než ujednané formě, je takové jednání relatixxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxormálně zrušily požadavek formy). Záleží však na posouzení každého konkrétního případu, zvláště pak následného chování stran.
Konzervativním smlxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxa), anebo stanovení následku porušení smluvené formy v podobě zdánlivosti (strany nejsou vázány, k bezformálnímu jednání se nepřihlíží).
Konečně zxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxpř. pro odložení splatnosti o týden byla vyžadována písemná forma a pro postoupení pohledávky nikoli.
Zařazení dle systematiky zákona:
právní skuxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxé pojmy:
Pojmy, které se opouštějí:
Vazba na novou právní úpravu:
Vazba na jiná související ustanovení:
xxxxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx
xxxx xxxxx xxxxxxl Havel Ph.D., Of Counsel PRK Partners ...
*
Původní právní úprava
Podle předchozího občanského zákoníku platilo, že písemně uzavřená xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxan), což znamenalo značné omezení smluvní svobody.
V obchodním právu platilo, že když si strany zvolily písemnou formu a zároveň výslovně neujednaly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxštějí:
Vazba na původní právní úpravu:
Zpět na text

Související dokumenty