26/2019 Sb.

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
26/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. ledna 2019
o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb. a zákona č. 92/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické výměny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohroženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabezpečení její úhrady.
§ 2
Vyňaté účty
Vyňatým účtem je penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
1) Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.