Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (6)
... další položky

395/2015 Sb. náklady srovnatelelné s nájemným pro účely příspěvku na bydlení

Hledat v textu dokumentu:
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
395/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc částku:
 
+--------------------------------+------------+
|  Počet osob v rodině podle  |   Kč   |
|     § 7 odst. 5 zákona   |      | 
+--------------------------------+------------+
| jedna             |  1 923  |
+--------------------------------+------------+
| dvě              |  2 632  |
+--------------------------------+------------+
| tři              |  3 441  |
+--------------------------------+------------+
| čtyři a více          |  4 150  |
+--------------------------------+------------+
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc:
 
+--------------------------------+------------+
|  Počet osob v rodině podle  |   Kč   |
|     § 7 odst. 5 zákona   |      | 
+--------------------------------+------------+
| jedna             |   706  |
+--------------------------------+------------+
| dvě              |   966  |
+--------------------------------+------------+
| tři              |  1 263  |
+--------------------------------+------------+
| čtyři a více          |  1 561  |
+--------------------------------+------------+
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
+------------------+--------------------------------------------------------------+
| Počet osob    |  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |
| v rodině podle  +--------------------------------------------------------------+
| § 7 odst. 5   |  Praha  |  více než |  50 000 - | 10 000 - | do 9 999 |
| zákona      |      |  100 000 |  99 999  | 49 999  |      |
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
| jedna      |  7 731  |  6 146  |  5 858  |  4 996  |  4 811  |  
| dvě       | 11 114  |  8 945  |  8 551  |  7 372  |  7 119  |  
| tři       | 15 114  |  12 277  |  11 762  | 10 220  |  9 890  |  
| čtyři a více   | 18 947  |  15 526  |  14 905  | 13 046  | 12 648  |  
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
+------------------+--------------------------------------------------------------+
| Počet osob    |  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |
| v rodině podle  +--------------------------------------------------------------+
| § 7 odst. 5   |  Praha  |  více než |  50 000 - | 10 000 - | do 9 999 |
| zákona      |      |  100 000 |  99 999  | 49 999  |      |
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
| jedna      |  4 484  |  4 484  |  4 484  |  4 484  |  4 484  |  
| dvě       |  6 703  |  6 703  |  6 703  |  6 703  |  6 703  |  
| tři       |  9 316  |  9 316  |  9 316  |  9 316  |  9 316  |  
| čtyři a více   | 11 887  |  11 887  |  11 887  |  11 887  | 11 887  |  
+------------------+-----------+------------+------------+------------+-----------+
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2016.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.