328/2014 Sb.

stravné, náhrady za používání motorových vozidel a ceny PHM

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (28)
... další položky
Monografie (13)
... další položky
328/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2014
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
Stravné
§ 2
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 3
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,10 Kč u motorové nafty.
§ 5
Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.