Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky

55/2010 Sb.m.s. o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
55/2010 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky podepsal dne 5. března 2008 listinu o vypovězení Úmluvy o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, přijaté v Ženevě dne 21. června 1935 a vyhlášené pod č. 441/1990 Sb.
Vypovězení Úmluvy Českou republikou bylo oznámeno generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, depozitáři Úmluvy, dne 24. dubna 2008 a nabylo účinnosti na základě článku 7 odst. 2 Úmluvy dnem 24. dubna 2009.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.