289/2009 Sb.

změna z. o povinném značení lihu a změna z. o daních z příjmů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
Monografie (13)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
289/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 362/2009 Sb.
Změna: 307/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. III
zrušen
Čl. IV
zrušen
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
v z. Němcová v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.