Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky

458/2008 Sb. změna insolvenčního zákona

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
458/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. prosince 2008,
kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se za větu první vkládá věta „Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.