Obsah Dostupné filtry
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

135/2008 Sb. změna trestního řádu

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
135/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. března 2008,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 158e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slovo „spolčení“ vkládají slova „ , pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 trestního zákona, pro trestný čin podplácení podle § 161 trestního zákona, pro trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 162 trestního zákona“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.