Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky

235/2005 Sb. změna nařízení o pravidlech poskytování dotací na podporu knihoven

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
235/2005 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon):
Čl.I
Nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "a na zajištění výkonu regionálních funkcí podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona" zrušují.
2. § 16 až 19 se včetně společného nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zrušují.
3. V § 20 odst. 3 se slova "nebo související s podporovaným zajištěním regionálních funkcí" zrušují.
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
Ing. Paroubek v. r.
Ministr kultury:
Dostál v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.