Obsah Dostupné filtry
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky

483/2003 Sb. o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů Policie v r. 2004

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
483/2003 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2003
o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, a podle § 50a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb.:
§ 1
K plnění úkolů pořádkové služby a ochranné služby Policie České republiky na území České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 se použije nejvýše 200 vojáků v činné službě.
§ 2
Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 pod velením příslušníka Policie České republiky. Vojáci v činné službě plní uložené úkoly se zbraní.
§ 3
Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky a výzbroje, k plnění jejich úkolů podle § 1.
§ 4
Zrušuje se nařízení vlády č. 46/2003 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.
Ministr obrany:
Ing. Kostelka v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.