420/2003 Sb.

změna zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (3)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (2)
... další položky
420/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. listopadu 2003,
kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl.IV
V zákoně č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 305/1997 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se § 11 včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl.V
V zákoně č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 127/1998 Sb., se § 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19) zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.