Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (10)
... další položky

346/2001 Sb. všeobecný vyměřovací základ za rok 2000

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
346/2001 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. září 2001,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.:
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 činí 13 490 Kč.
§ 2
Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 činí 1,0942.
§ 3
Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 375/2000 Sb. se zvyšují takto:
a) částky 6 600 Kč se zvyšují na 7 100 Kč,
b) částky 15 300 Kč se zvyšují na 16 800 Kč.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.