Obsah Dostupné filtry
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky

144/2001 Sb. změna trestního zákona a trestního řádu
Informace Znění: poslední stav textu

Hledat v textu dokumentu:
 • Související
  dokumenty
  Znění
 • Tisk
  Uložit
  Odeslat
 • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
144/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 41/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl.II
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 73a odst. 1 větě druhé se slova "§ 241 odst. 2, 3" nahrazují slovy "§ 241 odst. 2 až 4".
2. V § 163a odst. 1 se slova "§ 241 odst. 1" nahrazují slovy "§ 241 odst. 1, 2".
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.