Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky

164/1999 Sb. Novela zákona o ochraně utajovaných skutečností

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
164/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. července 1999,
kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, se mění takto:
V § 78 odst. 1 se slova "po dobu devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do 31. prosince 2000".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.