Obsah Dostupné filtry
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (10)
... další položky

234/1998 Sb. všeobecný vyměřovací základ za rok 1997

Hledat v textu dokumentu:
  • Tisk
    Uložit
    Odeslat
  • Velikost písma textu
Viditelnost komentáře:
 
 

 
234/1998 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. září 1998,
kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb.:
§ 1
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 činí 10 696 Kč.
§ 2
Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 činí 1,0891.
§ 3
Částky pro stanovení výpočtového základu uvedené v § 15 zákona č. 155/1995 Sb. a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 254/1997 Sb. se upravují takto:
a) částky 5 900 Kč se zvyšují na 6 100 Kč,
b) částky 11 800 Kč se zvyšují na 13 000 Kč.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.